1. Coaching en Counseling
Coaching richt zich vooral op het goed functioneren van de cliënt in het nu met het oog op de toekomst. Er wordt onderzocht waar de cliënt op dit moment blokkades in zijn functioneren ervaart en welke gedrags-denk-of gevoelspatronen hieraan ten grondslag liggen. Coaching met het oog op voedings- en levensstijlpatronen kan hier een onderdeel van zijn. Adviezen op die terreinen zijn een mogelijkheid, altijd in samenspraak met de cliënt en gebruikmakend van o.a. de coachingsmatrix en de transactionele analyse. Verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn kernbegrippen tijdens het coachingsproces.

Counseling richt zich vooral op het welzijn van de cliënt. Onderzocht wordt hoe gedrags-, denk-, en gevoelspatronen dat welzijn ondermijnen of ziekmakend zijn . Soms is het nodig te kijken waar die patronen vandaan komen en op welke manier het verleden invloed heeft in het heden. Vanuit het bewust maken van die vaak onbewuste patronen wordt samen onderzocht hoe hierin verandering en vernieuwing kan ontstaan op basis van vertrouwen in en verbinding met zichzelf en de ander en waar mogelijk en gewenst met de Maker en Onderhouder van het leven. De contextuele benadering en de benadering vanuit de transactionele analyse zijn nuttig bij dit counselingsproces, evenals EFT (Emotional Focussed Therapy) tijdens de relatiehulpverlening. Veiligheid en vertrouwen, versterking en vernieuwing , verdieping en verbinding zijn kernbegrippen tijdens het counselingsproces op weg naar heelheid.

2. Micro Electro Methodiek
Door deze pijnloze methodiek die transcutaan door middel van een lichaamseigen pulse de actiepotentiaal simuleert en stimuleert worden klachten minder en neemt de energie toe. Met name het ATP, een belangrijk enzym in de cel, wordt verhoogd. Dit ATP is essentieel voor de celstofwisseling. Als het ATP te laag is, wordt de mens ziek. Zonder ATP is er geen leven mogelijk. ATP wordt dan ook “de levensmolecuul” genoemd of “de energiemunt van het lichaam".

Andere effecten van deze methodiek zijn:

 • pijnbestrijding
 • herstel van wonden
 • afname van zwellingen
 • verbetering van de mobiliteit
 • remming van ontstekingen
 • regeneratie van het botweefsel
 • vermindering van weefselschade
 • verbetering van de celcommunicatie en de prikkeloverdracht
 • verbetering van de locale doorbloeding
 • verbetering van het slaappatroon
 • verbetering van het algemeen welzijn
 • oftewel; verbetering van kwaliteit van leven

( zie voor meer gedetaillerde omschrijving en wetenschappelijke artikelen www.metpijntherapie.nl )

3. Verlies- en rouwbegeleiding
Onder verlies en rouw valt o.a.:

 • het verlies van iemand door overlijden
 • het verlies van gezondheid
 • het verlies van vriendschappen
 • het verlies van werk
 • het verlies van een parter door scheiding
 • het verlies van toekomstperspectief

Rouw en verlies zijn levensveranderende gebeurtenissen. Het is een hele klus om hier goed, gezond en heel doorheen te komen. Soms lukt dat gewoon niet alleen.

Als getraind en gespecialiseerd rouw-en verlies begeleider (post HBO bij de Hogeschool Utrecht) heb ik inzicht in processen waar mensen met rouw- en verlies problematiek doorheen gaan en weet door vragen te stellen en op een helpende manier mee te lopen in dat proces, iemand te stimuleren door het verlies of de rouw heen te groeien naar een leven met en na het verlies op weg naar een nieuwe start.

Door interventies ondersteun ik de hulpvrager bij het doorleven van het verlies, het hiermee leren omgaan en het vinden van nieuwe zingeving, zodat het verlies het dagelijks leven niet meer in de weg staat en geïntegreerd wordt in dat leven en die persoonlijkheid.

4. Conflicthantering
Conflicten horen nu eenmaal bij het leven. Waar mensen verschillend denken, voelen en willen liggen conflicten om de hoek. Dat hoeft geen ramp te zijn. Dat kan een uitdaging zijn. Een conflict kan bijdragen tot meer creativiteit, meer communicatie en contact en het ontdekken van nieuwe kansen, manieren en mogelijkheden. Zelfs elkaar nóg beter leren kennen en waarderen.

Het is echter niet automatisch dat conflicten zo positief uitpakken. Dat is vaak hard werk. Soms kom je er zelf niet meer uit. Dan is het goed een neutraal persoon erbij te halen, die onpartijdig en deskundig is. Met zo’n hulppersoon kunt u dan ontdekken welke belangen er meespelen in een conflict en door naar elkaar te luisteren en naar nieuwe opties te zoeken, komen tot een win-win situatie. Gunstig voor alle relaties: van persoon tot persoon, binnen een team, thuis en op het werk of waar dan ook.

Door mijn opleiding tot mediator en mijn transactionele training tot coach en counselor kan ik mensen begeleiden in het omgaan met conflicten zodat het kansen worden.

5. Hotstone behandeling en massage
Door de weldadige warmte van de warme basaltstenen, kom er rust en ontspanning in het systeem, waardoor de bloedsomloop verbetert en de lymfafvoer gestimuleerd wordt. Drainage van afvalstoffen wordt nog meer bevorderd door de massage, die gericht is op spier – en gewrichtsontspanning . De rust, de warmte en de vakkundige massage brengen rust en evenwicht in het hele systeem van de cliënt, van binnen, in denken, voelen en ervaren en van buiten, in het lichaam. Gedurende de massage wordt ook aandacht gegeven aan triggerpoints en waar nodig worden die meebehandeld. De massage gebeurd op een massage stoel of een massage tafel.

Deze vijf behandelmogelijkheden kunnen elkaar aanvullen of afwisselen, afhankelijk van de hulpvraag en het overeengekomen behandelplan.

   
       


Praktijk Le Chaim - Ellen Sterkenburg
lechaimzorg@gmail.com - www.lechaimzorg.nl - Lage Naarderweg 12 - 1211 AA Hilversum - 035 772 49 29 / 06 37301636